ფერმერთა სკოლა

მარცვლეულის მავნებლები - ამიერკავკასიის პურის ბზუალა

პურის ბზუალა ძირითადად აღმოსავლეთ საქართველოშია გავრცელებული. მარცვლოვანი კულტურების სპეციფიკურ მავნ ებელთა შორის იგი ერთ-ერთი მთავარი მავნებელია. პურის ბზუალა მატლისა და იმაგოს ...

სრულად

ცნობარი-ატმის დაცვის სქემა 100 ლ. წყალზე გაანგარიშებით

I წამლობაპირველი წამლობა უნდა ჩატარდეს გაზაფხულზე. მცენარის მოსვენების მდგომარეობაში (ანუ კვირტის გაღვიძებამდე). ამ დროს 1,5 კონფიდორი ზეთოვანი იხსნება 100 ლიტრ ...

სრულად

სტაფილოს სოკოვანი დაავადებები-სტაფილოს ფომოზის სიმპტომები

განვითარების პირველ წელს სტაფილო თითქმის არ ზიანდება დაავადებებისაგან. მეორე წელს სტაფილოს აღმონაცენი ზიანდება ძირითადად ალტერნარიოზით და ფომოზით. ძირითად საფრთხეს სტაფილოსათვის ...

სრულად

ნიადაგი-რა არის ორგანული და არაორგანული მასალით მულჩირება

ბუნებაზე დაკვირვება და ბუნებრივი კანონზომიერების გათვალისწინება ბიომეურნეობის ერთ‐ერთი ძირითადი პრინციპია. სწორედ ბუნებამ უკარნახა მეურნეს მულჩირების მეთოდი, რომლის დროსაც ნიადაგი მცენარის გარშემო იფარება ...

სრულად

ფერმერის ცნობარი-რჩევები სხვადასხვა ხორაგეულის უვნებლად შენახვისთვის

პარკოსანი მარცვლეულის ( ლობიო, ბარდა ) მწვანე პარკსა და შემოსულ მარცვალს აზიანებენ ლობიოს და ბარდას მემარცვლიები. ისინი იჭრებიან მარცვალში და ...

სრულად

პურის ფასის დასაბალანსებლად მეხორბლეებს დღგ-ს გადახდას გადაუვადებენ

prfs_gad_92929291550333315

ქართული ღვინის წარდგენა საერთაშორისო გამოფენაზე კორეაში

Seoul_int_georgia_01911425191

მცირემიწიან ფერმერთა 2015 წლის საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროგრამა

sag_saM_201914441087111117

„აწარმოე საქართველოში“ ფარგლებში ლიმონათის საწარმო გაიხსნება

limnt_saaw_028928282555

სასარგებლო ინფორმაცია-ევკალიპტის ზეთი და მისი გამოყენება

Evkalip_zet_02781715155551112

სანაშენე საქმიანობა მეფუტკრეობაში-რჩევის ფურცელი

snhsf_wul_1022727209135

მასალის კოპირება ნებადართულია-აუცილებელია წყაროს მითითება!

© agrokavkaz. General agricultural informacion portal
123 queries. 1,432 sec 22.91 MB